Overheid

Steeds vaker kiezen overheden ervoor om het taalgebruik van hun brieven, beleidsnota’s of speeches te laten hertalen.  Zodat de burger begrijpt waar het over gaat. En weet wat ie moet doen.

Als voormalig medewerker van een gemeente en journalist bij een website over omgevingsvergunning, ben ik deskundig in regelgeving.  Vanuit kennis vertaal ik brieven en beleid naar de burger.

Pauzepraatjes

Sinds kort organiseer ik pauzepraatjes voor de overheid. Natuurlijk in eenvoudige taal: ze duren 15 tot 20 minuten.  Doel is om ambtenaren en bestuur van een gemeente, waterschap of provincie te stimuleren gewone taal toe te passen.  Versimpelen van ambtelijke taal werkt. En het helpt als de hele organisatie hierover nadenkt.

Aan de hand van cijfers, anekdotes en korte filmpjes leert u:

  • Hoe het zit met het taalgebruik van de gemiddelde Nederlander;
  • Hoe u uw diensten afstemt op praktisch opgeleide deelnemers;
  • Hoe u laaggeletterdheid herkent.

Koffiepraatjes: in 20 minuten weet u voldoende

Een koffiepraatje kost maximaal 20 minuten van uw tijd. Natuurlijk kunt u dit uitbreiden met een gezamenlijke discussie over wat uw organisatie zou kunnen doen.

“Onduidelijke taal is een bedreiging voor de democratie”
Hoogleraar Carel Jansen, in De Stentor.

In Nederland wonen zo’n twee miljoen laaggeletterden. Een veel grotere groep heeft moeite met communicatie door de overheid. Denk aan ouderen of mensen die normaal gesproken weinig lezen.

Boeken? bel 06 – 442 717 32 of stuur een mail