Gezondheidszorg

Eenvoudig Nederlands in de  gezondheidszorg

Alle Nederlanders hebben recht op basiszorg. Ook zij die moeite hebben met lezen. Helaas is deze groep vaker ziek dan mensen die goed kunnen lezen. Omdat ze hun medicijnen verkeerd gebruiken bijvoorbeeld. Wist u dat gemiddeld 10 procent van de beroepsbevolking moeite heeft met taal en rekenen? Een nog grotere groep, heeft moeite met lange teksten. Of met teksten waarin woorden staan die ze niet kennen. Op het moment dat mensen ziek zijn, hebben ze vaak extra moeite met lezen. In gewone taal hertaalt uw teksten naar een makkelijk leesbaar niveau.

“Laten we ervoor zorgen dat de gezondheidszorg toegankelijk wordt voor ons allemaal.”

Koffiepraatjes in de gezondheidszorg

Om uw zorg voor iedereen toegankelijk te houden, is een omslag nodig in het denken binnen organisaties. Niet alleen bij de medewerker die de teksten schrijft.  Ook bij managers,  de dokter, de diëtist of de verpleegkundige die de patiënt behandelt. Daarom organiseert In gewone taal koffiepraatjes voor de gezondheidszorg. Deze zijn laagdrempelig en duren maximaal 20 minuten.  Doel is om zorgmedewerkers, verpleegkundigen, artsen en therapeuten te stimuleren hun taal aan te passen aan hun cliënten.

Aan de hand van cijfers, anekdotes en korte filmpjes leert u:

  • Hoe het zit met de taalvaardigheid van de gemiddelde Nederlander;
  • Hoe u uw diensten afstemt op praktisch opgeleide deelnemers;
  • Hoe u laaggeletterdheid herkent.

In 20 minuten bent u op de hoogte.

Een koffiepraatje kost maximaal 20 minuten van uw tijd. Natuurlijk kunt u dit uitbreiden met gezamenlijke discussie over wat uw organisatie zou kunnen doen. Want met elkaar komt u vaak tot de eenvoudigste oplossingen.

Meer weten? Vraag vrijblijvend informatie.