Koffiepraatjes: 20 minuten over toegankelijke taal in de gezondheidszorg

koffiepraatjes over duidelijk taalgebruik

Wist u dat In gewone taal koffiepraatjes over toegankelijke taal organiseert, speciaal voor de gezondheidszorg? Deze praatjes zijn laagdrempelig en duren maximaal 20 minuten.  Doel is om zorgverleners, verpleegkundigen, artsen en para-medici te motiveren  hun taal aan te passen aan hun cliënten.

Aan de hand van cijfers, anekdotes en korte filmpjes leert u:

  • Hoe het zit met de taalvaardigheid van de gemiddelde Nederlander;
  • Hoe u uw diensten afstemt op praktisch opgeleide deelnemers;
  • Op welke manier u laaggeletterdheid herkent.

In 20 minuten op  de hoogte van gewone taal

Een koffiepraatje vraagt maximaal 20 minuten van ieders tijd.
U krijgt er heel veel voor terug. Meer begrip voor laaggeletterdheid.
En betere zorg voor uw patiënten.

Meer weten? Vraag vrijblijvend meer informatie. 

Mooie aanbeveling voor het programma “Werk aan je taal”

Met het lesprogramma “Werk aan je taal“, dingt In gewone taal mee naar een van de prijzen van Gelderland arbeidswijs.

Spannend, maar ook als het niet in de prijzen valt, gaat het lesproject gewoon verder. Vorige week ontving ik onderstaande aanbeveling van Gerard Huis in ‘t Veld. Hij is voorzitter van de Stuurgroep Taalhuis Lochem-Zutphen.

“Het is een toenemend maatschappelijk probleem dat te veel jongeren het MBO verlaten met te weinig taalvaardigheid en digitale vaardigheden. Hierdoor verminderen hun kansen op een goede  positie op de arbeidsmarkt. Dit project signaleert dit probleem en wil op goede interactieve wijze (studenten, jonge werknemers en werkgevers samen) een bijdrage leveren om dit probleem bespreekbaar te krijgen en tegelijkertijd er ook iets aan te doen.”