Mooie aanbeveling voor het programma “Werk aan je taal”

Met het lesprogramma “Werk aan je taal“, dingt In gewone taal mee naar een van de prijzen van Gelderland arbeidswijs.

Spannend, maar ook als het niet in de prijzen valt, gaat het lesproject gewoon verder. Vorige week ontving ik onderstaande aanbeveling van Gerard Huis in ‘t Veld. Hij is voorzitter van de Stuurgroep Taalhuis Lochem-Zutphen.

“Het is een toenemend maatschappelijk probleem dat te veel jongeren het MBO verlaten met te weinig taalvaardigheid en digitale vaardigheden. Hierdoor verminderen hun kansen op een goede  positie op de arbeidsmarkt. Dit project signaleert dit probleem en wil op goede interactieve wijze (studenten, jonge werknemers en werkgevers samen) een bijdrage leveren om dit probleem bespreekbaar te krijgen en tegelijkertijd er ook iets aan te doen.”